Welkom in Casa Apollonia ItaliŽ 


uw vakantiehuis in

\"\"
Castelleone di Suasa

Le Marche


Wie was Santa Apollonia ?

Haar verhaal berust niet op een legende, zoals bij de meeste heiligen, zij past ook niet in het min of meer geijkte patroon van vrouwen die heilig zijn verklaard. Haar geschiedenis is beschreven door Eusebius, de bisschop van Caesarea, in zijn "Historia Ecclesiastica".
Zij werd geboren in de 2de eeuw na Chr. in de
stad AlexandriŽ, in Egypte, en was niet getrouwd.
Als diacones wijdde Apollonia zich aan de armen
en zieken en verdeelde de armengelden. Zij
stond als een vroom christen bekend.
De economische situatie in 249 na Chr. was
slecht in AlexandriŽ en zoals gewoonlijk zocht men
naar de schuldigen.
De Romeinse keizer Philippus Arabs vond die
onder de christenen en daar werd zij het slachtoffer
van. Men wilde haar dwingen haar geloof op te
geven en volgens bisschop Dionysius van
AlexandriŽ sloeg het gepeupel haar de tanden uit
de mond. Een latere legende vertelt dat haar
plaatsgenoten haar een voor een de tanden uit
de mond trokken met een tang. Daarom wordt zij
sinds de zestiende eeuw in de kunst afgebeeld
met een nijptang, wel of niet met een tand erin.
Het volk dreigde haar vervolgens levend te
verbranden en richtte een brandstapel op. Zij zou
om een korte bedenktijd hebben verzocht en sprong toen snel zelf in het vuur en verbrandde.
De vraag of deze daad nu als marteldood of zelfmoord moest worden beschouwd, heeft de jonge kerk nogal bezig gehouden, maar het gelovige volk heeft de beslissing genomen: zij zagen in haar een heilige.
Apollonia is patrones van de tandartsen en tandpijnlijders.

een bloem
een bloem
een bloem
wie was
\"\"
Sint Apollonia ?

Jean Fouquet, Het martelaarschap van de heilige Apollonia   1452 - 1460
Musťe Condť, Chantilly

Piero della Francesca (?), 1455 - 1460
National Gallery of Art in Washington